Czy na karcie podatkowej trzeba płacić zus
 • Inne
 • 30 listopada 2022 22:00

1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca, rozliczający podatek w formie karty podatkowej, może go obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, pod warunkiem, że została ona rzeczywiście .Mimo że karta podatkowa jest drugą (obok ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) formą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, uregulowaną w przywołanej powyżej ust…

Darmowy program do projektowania domu
 • Inne
 • 28 listopada 2022 20:00

Dlatego przedstawiamy Wam 3 darmowe programy do projektowania wnętrz online, które są proste w obsłudze i nie wymagają instalacji!SketchUp - Darmowa aplikacja firmy google.. Znalazłem już ArchiCADa, wygląda bardzo podobnie.. Piszecie, że chcielibyście urządzić własne mieszkanie, ale nie wiecie jakim narzędziem moglibyście się wspomóc.. Na początku będziesz jednak musiał wskazać, czy chcesz:Coraz częściej dostaję od Was maile i wiadomości z pytaniami o bezpłatne programy do projektowania wnętrz.…

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2021 druk
 • Inne
 • 27 listopada 2022 19:00

Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - załącznik nr 2.1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).wniosek o przyznanie do…

Brak opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Inne
 • 26 listopada 2022 05:01

W tym miejscu można jeszcze wskazać, że wnioski o wpis podlegają opłacie stałej, również opłatę stałą (połowę opłaty należnej od wniosku o wpis) pobiera się od wniosku o wykreślenie wpisu.. Podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % na podstawie Art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn.. To właśnie tam, z urzędu, bez dodatkowych opłat, zostaną dokonane odpowiednie wpisy w dziale II i III księgi wieczystej.W takich sytuacjach opłaty sądowe za wpis do księgi w…

Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu
 • Inne
 • 24 listopada 2022 03:01

Jest on jednak szczególnym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia.. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz pokrzywdzony.Uchylenie prawomocnego mandatu Osoba, która otrzymała mandat za nieprzestrzeganie przepisu, którego podstawa została później uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, nie miała dotąd możliwości odwołania się od niego.. Z tej przyczyny logiczne było nieumiesz-czanie prz…

Rezygnacja ze studiów stacjonarnych
 • Inne
 • 21 listopada 2022 00:00

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….. i biologia 77 pkt.. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.. Proces .Jeśli ktoś musi zrezygnować ze studiów, powinien poinformować o tym oficjalne swoją uczelnie.. Wydział Mechaniczny Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z.Szafrana 4 65-516 Zielona Góra.. 2, na zasadach określonych w poniższych ustępach.. Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że rezygnuję z odbywani…

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki komandytowej
 • Inne
 • 18 listopada 2022 21:00

Jest to ewidencja podmiotów prowadzona przez sądy rejonowe właściwe dla siedziby danej spółki.W wariancie opisanym w punkcie 1 nie jest konieczne udzielanie żadnego pełnomocnictwa.. Mocodawcę możemy wybrać z dostępnej listy wspólników poprzez przycisk WYBIERZ MOCODAWCĘ albo uzupełnić dane ręcznie zaznaczając osobę fizyczną czy jednostkę organizacyjną.Rząd planuje objąć od 2021 r. wszystkie spółki komandytowe podatkiem CIT.. Zgłoszenie spółki komandytowej do KRS dokonywane jest na sądowych formu…

Wniosek kindergeld wzór
 • Inne
 • 15 listopada 2022 18:00

Złożenie wniosku jest możliwe po 6 miesiącach od momentu podjęcia pracy na terenie Niemiec.Kindergeld-Nr.. Geburtsname und Name aus früherer Ehe/LebenspartnerschaftKindergeld (Zasiłek dla dzieci) Opis do Zasiłku dla dzieci (Kindergeld) po polsku Wniosek na Kindergeld po polsku Wniosek na Kindergeld dla dzieci przebywających w Polsce po polsku Załącznik na dziecko po polsku Załącznik do Kindergeld zagranica po polsku Załącznik do Kindergeld szkoła po niemiecku Formularz zmian adresu, konta etc. …

Zgłoszenie samowoli budowlanej sąsiada
 • Inne
 • 13 listopada 2022 16:00

Sasiad w latach 90 zbudował budynek w odleglosci ok. 70-80 cm od granicy dzialki.. W orzecznictwie wskazuje się bowiem, że "procedura legalizacyjna … Niestety, ale prawda jest okrutna i zdarza się, że sąsiedzi chcą tylko i wyłącznie uprzykrzyć życie nowym sąsiadom, składając tym samym …W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 103 ust.. Urząd wydał nakaz rozbiórki, a dom stoi latami i denerwuje sąsiadów.. skarga do nadzoru budowlanego, czyli tzw. policji budowlanej, może obejmować łamanie…

Zaproszenie na chrzest allegro
 • Inne
 • 12 listopada 2022 15:00

Spośród gotowych wzorów zaproszeń na chrzest na pewno wybierzecie coś dla siebie.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Kup zaproszenie na chrzest w kategorii Zaproszenia na Chrzest na Allegro - Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.Zaproszenia na chrzest dla chłopca na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Dowiedz się wszystkiego o zakończonej oferciePersonalizowane zaproszenia na każdą okazję z Twoimi zdjęciami.. Zobaczcie koniecznie!Zaproszenia na Chrz…

Regulamin | Kontakt