Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021

Pobierz

Pakiet nr 1.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.. ubiegający się o zamówienie .. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. TAURON Sprzedaż Sp.. 1 pkt 1) ustawy, tj. po upływie 10 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 2021/BZP /01; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 2021/BZP /01.. Działając na podstawie art. 92 ust.. z 2019r poz. 2019 ze zm, zwana dalej pzp), niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybieGliwice, 01.02.2021 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Zakup materiałów i narzędzi w ramach kursu "Zakup materiałów i narzędzi w ramach kursu obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie N " W imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o art. 4 ust.. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach - II etap " - znak sprawy: ZP.TP.01.2021.PZP.271.3.2021 Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: PZP.271.3.2021 Nazwa i adres Zamawiającego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa Przedmiot za-mówienia1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 na dostawę Testów diagnostycznych oraz odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: ZP.272.3.2021..

o wyborze najkorzystniejszej oferty .

.KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO: Raport bieżący nr: 4 / 2021: Data sporządzenia: 2021-02-05: Skrócona nazwa emitenta: PROTEKTOR: Temat: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na usługi poligraficzne (sygn.. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający .Ełk, 30.08.2021 r. Znak sprawy: A-221-5/2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sąd Rejonowy w Ełku informuje, że w konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do .ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: w związku z pracami przygotowawczymi do organizacji imprezy pn. "Lato Kwiatów Otmuchów 2021" informuję, że w terminie do 12 maja 2021r..

Prawosię Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia.

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 14/2021.. z 2019 r poz.2019 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Opublikował: Karol Gardocki Historia zmian dokumentu: Brak; Zwiń sekcję .ZP.TP.01.2021 .. Rozdrażew, dnia 02.07.2021 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art.253 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.. Do wszystkich Wykonawców.. KATCON POLSKA Sp.. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dowóz uczniów do szkól - Wyniki przetargów, menu 1022, artykuł 6362 - BIP - Urząd Gminy w Piekoszowie"BI.I.271.7.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część nr 1 i Część nr 3: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022".GK.271.2.2021.A.K.. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. znak postępowania: 2/12/III/2020.. Ministerstwo Sportu Warszawa, 29.01.2021 roku ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ministerstwo Sportu informuje o wynikach post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie administrowania profilami społeczno ściowymi Europejskiego Tygodnia Sportu.BL-IX.272.1.2021 Gorzów Wlkp., 30.03.2021 r. BL-IX.272.1.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1..

Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem Działając na podstawie art. 253 ust.

WYKONAWCY .. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.. Nazwa zadania: Usługa leasingu operacyjnego na fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym.. zm.), Powiat Sandomierski informuje, że postępowanie2 Termin zawarcia umowy: Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust.. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - zwaną dalej ustawą - informuję, że w postępowaniu o udzielenieSobolew, dnia 26.03.2021 r. IG.271.2.2021 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. art. 253 ust.. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:znak sprawy: SPGG.272-1/2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając zgodnie z art. 253 ust.. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w SWZ formułą dokonał oceny punktowej ważnych ofert, która kształtuje się następująco: 1.. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j..

w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie można składać oferty na zabezpieczenie imprezy podczas trwania tej imprezy od 2 do 4 lipca b.r. Zabezpieczenie imprezy winno odbywać ...Błonie, 09.06.2021 r. ZAWIADOMIENIE.

: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.. 1i ust.. zm.) zwanejZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Inf.0430.18.2021 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2021.. Działając na podstawie art. 253 ust.. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., zwanej dalej "ustawą Pzp"), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej wWrocław, 26.02.2021 r. Dotyczy: postępowania nr WSR-093/1/21 "Dostawa sonaru" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: "Wynajem laboratorium do badań fizycznych katalizatorów" - Test .Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia na "Badanie sprawozdania finansowego w Nadleśnictwie Marcule w 2021 roku"Warszawa, dn. 05.08.2021 r. GAZOWA GRUPA ZAKUPOWA NR XVIII/2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Voltra Sp.. z o.o. w Bytomiu działając na podstawie art. 253 ust.. Do dnia 26.02.2021 do godziny 11.00 wpłynęła 1 oferta.. : Usługa przeprowadzenia i organizacji szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie : "Wykorzystaj swoją szansę": 2021r.. ZAWIADOMIENIE .. z o.o. w Stargardzie informuje, że w postępowaniu nr TZ-ZP-1/2021 - Dostawa pojemników na odpady dla Miejskiego PrzedsiębiorstwaZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla ZADANIA 1 Na podstawie art. 253 ust.. 1 pkt.. W niniejszym przetargu oferta złożona przez firmę DjaF - NAŚWIETLARNIA B1+ Agnieszka Furyk, ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków, otrzymała łącznie najwyższąZapraszam do obejrzenia strony "EOP.271.4.2021.JR - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERT, WYZNACZENIU TERMINIU PODPISANIA UMOWY - część nr 1, 2, 3 i 5 zamówienia - Dot.. 2021 r. poz. 1129 z późn.. Zawiadomienie_Inf_0430_18_2021.pdf (211 kB) Data dodania: 08 IX 2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt