Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego

Pobierz

Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wod.-kan.. Wnioskodawca: Jan Kowalski (imię i nazwisko/nazwa firmy) Wadowicka 8a.. ⎕ Przyłącza wodociągowego do budynku - końcowywniosek o odbiÓr techniczny przyŁĄcza wodociĄgowego*/ kanalizacyjnego* Zwracam się z prośbą o odbiór przyłącza wodociągowego*/ kanalizacyjnego* dla: • Budynek:** zamieszkały w budowie projektowanyWniosek o odbiór końcowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego INWESTOR / PEŁNOMOCNIK* ( imię i nazwisko / nazwa firmy )**.. ( adres do korespondencji )** .. Wodociągów i Kanalizacji Sp.. budynku mieszkalnego jednorodzinnego pobierz.. Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wod.-kan.. budynku mieszkalnego wielorodzinnego/obiektu innego pobierz.. Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika.Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych - Druk nr ITT-4 (formularz F4-5-11) (0.71MB, PDF) Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - formularz F4-3-2 (0.65MB, PDF) Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (0.54MB, PDF)Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków.. Podmiot 1.1 Inwestor 1.2 Wnioskodawca1 Imię i nazwisko/nazwa Imię i nazwisko/nazwa Adres zamieszkania/siedziba Adres zamieszkania/siedzibawniosek o wydanie protokoŁu odbioru przyŁĄcza wodociĄgowego i(lub) kanalizacyjnego WNIOSEK O ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ZLECENIE USŁUGIOdbiór techniczny przyłącza Odbiór techniczny dokonywany jest w stanie odkrytym, tzn. przed zasypaniem wykopów..

32 210 28 80, e-mail: ,Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza z dostarczonym kompletem ww.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - osoby fizyczne.. Na 3 dni przed rozpoczęciem robót składacie Państwo do PUK Komorniki wniosek o odbiór przyłącza, wraz z podaniem planowanego teminu wykonania przyłącza i gotowości jego odbioru w stanie odkrytym.Załączniki: Wniosek o potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 223 KB.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i planowanym terminie wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.. Poznańska 71c 62-035 Kórnik tel.. Praca.. z o.o. ( PESEL / NIP )** * .Kanalizacji Sp.. 3.4.Wniosek o przegląd przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego; 5.Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej z wykonaniem prac na sieci; 6.Wniosek o wykonanie prac na sieci wodociągowej MPWiK - przyłączenie; 7.Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru wód z odwodnienia placu budowy; 8.Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowegoWniosek o wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, należy złożyć w Sekretariacie (p. nr 1) Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Święty Wojciech 46, lub przesłać pocztą na adres:odbiór osobisty Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego podpis Wnioskodawcy Wnioskodawca: imię i nazwisko adres do korespondencji telefon kontaktowy Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków przesłać pocztą* *wybierz właściwe woda z sieci miejskiej woda z ujęcia własnego*Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o złączenie przyłącza z siecią..

Według powyższych przepisów - wynikających z ustawy - wniosek powinien zawierać:Wykonanie przyłącza należy pisemnie zgłosić do MWiK i uzyskać protokół odbioru technicznego przyłącza.

Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego i podpisaniu umowy na podstawie wniosku inwestora/właściciela MWiK nieodpłatne montuje wodomierz.WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO /SIECI WODOCIĄGOWEJ* Zwracam się z prośbą o odbiór przyłącza wodociągowego/sieci wodociągowej *Zgodnie z art. 19a ust..

WNIOSEK O ODBIÓR Zwracam się z prośbą o odbiór: ⎕ Przyłącza wodociągowego na czas budowy/* do budynku/* do studni wodomierzowej/* - częściowy Numer warunków przyłączenia do sieci wodociągowej GZK.W.

+48 61 817 02 72 o odbiór przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej DT W-04 należy złożyć po wykonaniu przyłączy w stanie odkrytym oraz posiadając szkic geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia przyłączy z uzgodnioną dokumentacją projektową przyłączy przez KPWiK.Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Zlecam: wykonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wykonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego Lokalizacja obiektu: Ulica i numer budynku, nr lokalu: z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76 A 64-100 Leszno Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego1/ wydanie zaświadczenia o odbiorze1 zęść A ( wypełniają wszyscy klienci) Proszę o dokonanie/poświadczenie1 odbioru technicznego przyłącza: wodociągowego kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowejprzyłącza wodociągowego Wniosek o odbiór techniczny i kanalizacji sanitarnej Strona 1/2 W-09 Wydanie 1 19.09.2020 Wypełnia MPWiK Sp.. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - osoby fizyczne - podmioty gospodarcze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt