Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Pobierz

ewidencja wyjść służbowych; ewidencja badań profilaktycznychEwidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników KPP w Świdniku oraz członków ich rodzin.. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.. DEWD służy do rejestrowania wykonanych dokumentów zawierających informacje niejawne.. książka doręczeń przesyłek miejscowych.. Polecamy produkty.. Ewidencja urlopów, Ewidencja wyjść w godzinach służby; Rejestr nadpracowanych gdzin.. Książka jest przeznaczona dla kancelarii tajnych, służy do ewidencjonowania teczek i dzienników niejawnych oraz do ewidencjonowania osób mających bezpośredni dostęp do nich oraz ruchu tych dokumentów na terenie jednostki organizacyjnej oraz poza nią.XIII.. Zeszyt kontroli ruchu osobowego.. Rejestr Dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - WKT - 111. Rejestr protokołów brakowania aktDziennik ewidencji wykonanych dokumentów Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń Książka doręczeń przesyłek miejscowychWYKAZ EWIDENCJI I REJESTRÓW .. Dziennik podawczy.. Dopuszcza się prowadzenie jednego DEWD dla różnych technik wytwarzania dokumentów, kilku wykonawców lub systemów teleinformatycznych.. ks. Do koszyka.. Dziennik Ewidencji Wydanych Materiałów Kancelaryjnych.. Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów.. Cena netto: 25,00 zł..

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów - "DEWD" 1.

Dziennik Ewidencji Wykonanych Kopii.. OSOBOM FIZYCZNYM ŚWIADECTW NIE SPRZEDAJEMY W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA I PRZEDPŁATY, PRZY JEJ ZWROCIE POTRĄCAMY 5,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH.Rejestr dzienników ewidencji i teczek [Pu/Wkt-111], wykonany w formie książki A4, oprawa twarda, objętość 50 kartek.. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.1 Ewidencje i Rejestry WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ: -rejestr teczek i dokumentów jawnych, -dzienniki i rejestry przepisów prawnych, -książka doręczeń przesyłek miejscowych.. rejestry i ewidencje nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim 8. w Biurze Kadr i Płac.. Cena: 30,75 zł.. Oprawa: twarda - okleina skóropodobna - 100 kartek.. REFERAT KADR I SZKOLENIA I PREZYDIALNY: dziennik korespondencyjny, dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych, dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, dziennik podawczy, ewidencja wyjść służbowych, rejestr delegacji, książka doręczeń przesyłek miejscowych,Ewidencja dowodów wypłat KP Książka ewidencji sprzętu Książka ewidencji pokwitowań KANCELARIA TAJNA, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych : Dziennik korespondencji Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Dziennik obciążeniowy liczbami niejawnymi Rejestr teczek operacyjnych Dziennik korespondencji Dziennik ewidencji .książka dowodów rzeczowych, dzienniki korespondencyjne do dokumentów niejawnych, dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, rejestry spraw o wykroczenie..

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów - powielanie.

Rejestr spisów akt przekazanych do Archiwum i Składnicy Akt.. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.Wszystkie dokumenty (pisma, załączniki) zawierające w swej treści informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" powinny być rejestrowane w "Dzienniku ewidencyjnym" (wzór - załącznik nr 2).. Dodatkowo na pierwszej stronie w górnej prawej części umieszcza się napis: "Załącznik Nr .. do pisma Nr .Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów.. Papier: offsetowy.. Książka ewidencji pieczęci i stempli służbowych.. Dostępność: na wyczerpaniu.. ilość.. Rejestr legitymacji służbowych, wydanych dla pracowników Policji.. dodaj do przechowalni.Opis.. Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzającychDziennik ewidencji wykonanych dokumentów WKT-102 - Kancelaria.. Recenzje.. Ewidencja przepisów.. Rejestr wydanych rozkazów personalnych, wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku.Dziennik podawczy.. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.. KOMISARIAT POLICJI W BEŁŻYCACH: dziennik korespondencji jawnej i niejawnej, dzienniki podawcze, rejestr śledztw i dochodzeń, rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia,Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów..

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów (twarda opr.)

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, format A4, twarda skóropodobna oprawa, 110 str., różne kolory okładek (wybrane kolory proszę podać w uwagach do zamówienia - w przypadku braku informacji o wyborze kolorów, wysyłamy w kolorach losowo wybranych.. W przypadku braku któregoś koloru proponujemy inne kolory).Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów.. Ksiazka ewidenchji kluczy.. Wykazy przesyłek nadanychdziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów "tajne" Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów "poufne" ww.. Rejestr akt postępowań sprawdzających .. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.. Książka doręczeń dokumentów niejawnych.. Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych w jednostce organizacyjnej, jak też otrzymanych z innych jednostek.Opis produktu.. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ: -rejestr skarg i anonimów, -rejestr teczek i dokumentów jawnych, -ewidencja sprzętów w użytkowaniu, -dzienniki i rejestry przepisów .d) dzienniki korespondencji i dzienniki ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulami "TAJNE", "POUFNE" i "ZASTRZEŻONE", e) karty zapoznania się z dokumentem oznaczonym klauzulą "TAJNE", f) plan postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Dziennik przepisów niejawnych Dziennik stanowiska komputerowego ODN Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych (DEWMK) Rejestr teczek, dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych Dziennik korespondencyjny dokumentów jawnych Skorowidz do dziennika korespondencyjnego Wykazy .- Dzienniki korespondencyjne dokumentów ściśle tajnych, tajnych, poufnych, zastrzeżonych - Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów - Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczekDziennik ewidencji wykonanych dokumentów; Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych; Dziennik ewidencji wykonanych kopii; Rejestr dzienników, książek elektronicznych i teczek - WKT-111; Dziennik stanowiska ODN; Książki doręczeń przesyłek miejscowych; Rejestr postępowań sprawdzającychDziennik korespondencji..

Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów i wypisów.

(w prawym dolnym rogu) "Zastrzeżone" (strona/liczba stron całego dokumentu) np. 3/3 UWAGA: Załączniki oznacza się tak, jak pismo.. Książka służby konwojowej.. 3.Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów, Wykaz przesyłek nadanych, Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Karta zapoznania się z dokumentem, Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych, Metryka elektronicznego nośnika informacji,DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH DOKUMENTÓW (z otworami do przesznurowania, miękka oprawa) A4 (80 str.) 9,51 zł 11,70 zł- Wykaz oznaczeń dokumentów według dzienników ewidencji wykonanych dokumentów prowadzonych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej - Wykaz depozytów Dokumentacja w sprawie postępowań z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych w skład .Na dokumentach w postaci pisma, sporządzanych w SWW, numer z dziennika ewidencji wykonanych dokumentów powinien składać się z sygnatury literowo-cyfrowej złożonej z literowego oznaczenia jednostki lub komórki organizacyjnej, oznaczenia klauzuli tajności oraz numeru, pod którym dokument został zarejestrowany w dzienniku łamanym przez rok lub dwie ostatnie cyfry roku, w którym pismo zostało sporządzone, po których należy wpisać numer pozycji z rejestru dzienników i książek .Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów obejmujących lata Rejestr prowadzi Pion Ochrony ul. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka Sposób udostępniania Nie jest udostępniany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt