Nowy wzór deklaracji pfron dek-i-0

Pobierz

Zgodnie ze wzorem:Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy PFRON w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, numer: 07 9020 0036.. Kto może złożyć e-Deklaracje.. DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) .. Aktualizacja: 09.03.2011.. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do złożenia deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON.. Nowy wzór deklaracji DEK-l-u zawiera informacje dotyczące obniżenia wysokości wpłat na PFRON oraz dane dotyczące pracodawcy upoważnionego do przekazywania informacji o kwocie obniżenia wpłat.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy pfron - druk-dek-i- w serwisie Money.pl.. Korekta deklaracji lub informacji przez PFRON może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez PFRON, że deklaracja lub informacji wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.PFRON: Tytuł dokumentu: DEK-I-0: Opis: Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U.. Deklaracje za okresy sprawozdawcze do marca 2021 r. włącznie oraz deklaracje roczne DEK-R za okresy sprawozdawcze do 2020 r. włącznie , składa się według wzorów .Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON Od 24 stycznia 2013 r.obowiązują nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON..

2b.Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON.

Liczba stron: 2 Format pliku:W związku z powyższym niezbędne było dokonanie stosownych zmian w deklaracjach oraz dodanie nowej deklaracji DEK-I-u.. 2019, poz. 172 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) - art. 21 ust.. Przykład: DEK-I-/00X0000X0/2017-01 .. Liczba stron: 2 Format pliku:Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. Pliki do pobrania Rozporządzenie RM z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiResort pracy określił nowe wzory deklaracji i informacji składanych do PFRON.. 1 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Fundusz (PFRON).Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy PFRON w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa, numer: 61 9521 1000.. Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracyChcesz złożyć deklaracje elektronicznie, ale nie wiesz jak ją podpisać?. Deklaracja dostępnościPolecamy: Dofinansowanie pensji osoby niepełnosprawnej - nowe zasady od 1 września 2012.. Przykład: 00X0000X0/DEK-I-/RRRR-MM.Pobierz nowy wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna (DEK-Z)>> Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U..

Wzory deklaracji wprowadzone zostały na podstawie art. 49 ust.

Tytuł wpłaty winien zawierać: numer w rejestrze PFRON (opis pozycji 1), rodzaj deklaracji (DEK-I-0) i okres sprawozdawczy (opis pozycji 11).Opis: PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Jesteś zainteresowany wysyłką deklaracji elektronicznych, ale nie wiesz czy masz do tego prawo?Odpowiedź: Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Deklaracje.. Nowe formularze pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Do maja 2013 r. zastosowanie mają dotychczasowe wzory.Wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-I-0, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust..

»Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy pfron - druki-inf-opdm wzór w serwisie Money.pl.

2 pkt 1 lit .Polecamy: Korygowanie deklaracji DEK lub informacji INF w PFRON Wzory deklaracji i informacji.. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust.. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust.. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego .Dane infolinii.. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U.. :PFRON DEK-Z Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja .. Wypełnij Deklarację DEK-Z wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. 2016, poz. 956 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.. Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest dostępny w Cenzusie Pro Windows w Dokumenty ŕ PFRON.Jak dokonać i rozliczyć wpłaty na PFRON..

Tytuł wpłaty winien zawierać: numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji i okres sprawozdawczy.

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych.. Wyjaśnienia do DEK-I-0 1 / 9 DEK-I-0 wyjaśnienia do deklaracji miesięcznej wpłaty składanej Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez system e-PFRON2 () dla wzoru deklaracji obowiązującej od 1 października 2018 r. SPIS TREŚCI 1.Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON.. W tytule dokonywanego ze swojego firmowego rachunku bankowego przelewu zamieść numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji oraz okres zobowiązania, za który płacisz.. Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).DEK - I - 0 Deklaracja miesi cznych wp at na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.. W tym miejscu dowiesz się jak podpisać e-Deklaracje.. 0 strona wyników dla zapytania pfron - druk-dek-i-PFRON: Tytuł dokumentu: DEK-I-0: Opis: Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10 Telefon dostępny w dni powszednie, w godzinach 9.00-15.00 - obsługa e-PFRON2 .. Sk adaj cy: Pracodawca, o którym mowa w art. 2 ust.Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt