Czy dodatek funkcyjny wliczamy do nagrody jubileuszowej

Pobierz

Dodatek specjalny trzeba uwzględniać przy kalkulowaniu nagrody jubileuszowej …Przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu - nagrody jubileuszowej - uwzględnia się takie dodatkowe składniki wynagrodzenia, jak: • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, • …Oznacza to, że przy naliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej za podstawę należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze pracownika z miesiąca nabycia prawa do nagrody.Ustalając podstawę do obliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe uwzględnieniu podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia tego pracownika z wyłączeniem premii …Skoro pracownik nabył prawo do nagrody w maju, kiedy dodatek stażowy przysługiwał mu w wysokości 19 proc., to w takiej wysokości powinien być przyjęty do podstawy …Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu, który we wrześniu otrzymał dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków i nabył (również we wrześniu) prawo …W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat, podstawą obliczenia wysokości nagrody …Prawodawca w § 2 ust.. Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę, gdy do …Nie ma więc przeszkód, aby prywatny pracodawca ustalił w regulaminie wynagradzania, że dodatek stażowy i funkcyjny oraz nagroda jubileuszowa będą obliczane jako …Co uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej?.

Czy należy ten dodatek uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej tego pracownika?

stanowi bowiem, że podstawy wymiaru składek nie stanowią (.). nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad …Pytanie: Czy do podstawy nagrody jubileuszowej wypłacanej nauczycielowi we wrześniu wlicza się dodatek funkcyjny?Czy dodatek ten wliczamy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej?. Podobnie zresztą, jak w wynagrodzeniu …Przepisy nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem "niezwłocznie", warto zatem dookreślić to w wewnętrznym regulaminie, np. jako termin wypłaty najbliższego …Dodatek funkcyjny nauczyciela w nagrodzie jubileuszowej wypłacanej we wrześniu Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę, gdy do kolejnej ….


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt