Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu

Pobierz

Czyli przez 12 tygodni pracownica będzie łączyła pracę na ½ etatu i urlop rodzicielski, a przez kolejnych 6 tygodni będzie miała prawo do pełnego urlopu rodzicielskiego (bez łączenia z pracą).32 tygodnie x ½ etatu = 16 tygodni wydłużenia.. Urlop rodzicielski został podzielony na dwie części które łącznie trwać będą 321 dni: 1.. Obliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego w czasie wykonywania pierwszy raz pracy na 1/4 etatu w czasie tego urlopu, trwającego 10 tygodni: 10 tygodni x 1/4 etatu = 2,5 tygodnia.. 3000 zł : 30 dni = 100 zł, 100 zł x 21 dni przebywania na urlopie macierzyńskim = 2100 zł, 3000 zł - 2100 zł = 900 zł, 900 zł x 0,5 etatu = 450 zł.. Wyobraź sobie, że zdecydowałaś się na połączenie całego urlopu rodzicielskiego z pracą.. Należy ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę.. Następnie złożył wniosek o dalsze połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na ⅓ etatu, wyliczenie okresu łączenia pracy z urlopem w tym wypadku wygląda następująco: 16 tygodni : (1-⅓) = 23,88 tygodnia.. W lipcu złożyła wniosek o to, aby od 1 sierpnia połączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą na pół etatu.W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.. Pracownica zatrudniona na pełny etat z wynagrodzeniem w wysokości 4000 zł jest w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego od 20 czerwca 2017 roku..

Od tego też dnia łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu.

Urlop rodzicielski ulega zatem wydłużeniu o dalsze 55 dni [37: (1 - 1/3) = 55,22].. 4/ Na temat urlopów/zasiłków macierzyńskich już niejednokrotnie pisaliśmy - należy szukać w .Jeszcze jeden przykład.. Pracownica w lipcu przyniosła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (od 22 do 24 lipca - trzy dni).Pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego od 25 sierpnia do 14 grudnia 2016 r. (16 tyg.. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że w takim przypadku nastąpi proporcjonalne wydłużenie tego urlopu.. Zasada, zgodnie z którą w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie jak za świadczenie pracy, również obowiązuje.Podsumowując.. Jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, posiada ponad 10 letni staż pracy i przed złożeniem wniosku na zasadach określonych w tym .Jeśli pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu, nie zmniejsza się wymiar należnego mu urlopu wypoczynkowego.. W trakcie wydłużonych 4 tyg.. x 1/2).Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą .. (przy założeniu, że praca na urlopie z tytułu rodzicielstwa zostaje podjęta na 1/2 etatu), powołując się na to, że pracownik w czasie urlopu rodzicielskiego faktycznie zaczął pracować na 1/2 etatu.. Wymiar wydłużonego urlopu rodzicielskiego nie może jednak przekroczyć 64 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka i 68 tygodni w przypadku porodu mnogiego.RE: łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą..

A zatem twój urlop ...Krok 2. x 1/2 etatu = 4 tyg.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 182 1a § 6 w zw. z art. 182 1 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.. : (1-1/2 etatu) = 8 tyg.Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą nie wpływa na wymiar urlopu przysługującego pracownikowi (za ten okres pracownik zachowuje prawo do urlopu w dotychczasowym wymiarze).. Praca na 1/2 etatu od 23.06.2019 łączona razem z urlopem rodzicielskim wydłuży urlop o dodatkowych 6 tygodni.. Dzięki temu mama lub tata nie tracą bowiem prawa do zasiłku rodzicielskiego, nie obowiązuje ich też ograniczenie wymiaru .RE: rodzicielski i praca na 1/2 etatu- wynagrodzenie..

rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, wyliczyłam wydłużenie: 8 tyg.

Ponownie korzystamy z proporcji, gdzie: 1 tydzień to 7 dni.Przykład 1.. Udziela się go na godziny, więc dni wolnych może być więcej.Urlop ulega wydłużeniu o 37 dni (112 × 1/3).. Zasiłek macierzyński ulegnie zmniejszeniu o 2/3 (1/3 : 1/2).Rodzic, który będzie łączył urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu, otrzyma za nią połowę wynagrodzenia - także jeśli skorzysta on z urlopu wypoczynkowego.. 2.Pracownica zatrudniona na 7/8 etatu zakończyła urlop macierzyński 21 czerwca 2019 r., a od 22 czerwca przeszła na urlop rodzicielski płatny (80 proc.).. Pierwsza cześć urlopu rodzicielskiego trwać będzie 116 dni: 70 dni (10 tygodni) - urlop rodzicielski łączony z pracą na 1/2 etatu, 46 dni - wydłużona część urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na 1/4 etatu.. Na mocy zapisów umowy o pracę, uprawniona jest ona do stałej pensji zasadniczej w kwocie 4200 zł brutto oraz dodatku funkcyjnego (nienależnego za okresy chorób) w wysokości 300 zł brutto.Krok 1. również zamierza pracować na 1/2 etatu: 4 tyg.. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą .Pracownica korzysta z przewidzianego w art. 182 ze znaczkiem 1e kodeksu pracy (dalej: KP) uprawnienia polegającego na łączeniu urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu..

1/ Pracodawca udzieli urlopu macierzyńskiego tylko do końca trwania umowy.

Najkorzystniejszym finansowo sposobem na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą jest podjęcie dodatkowego zajęcia u innego pracodawcy niż ten, który udziela urlopu.. Wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim nie powoduje zmiany pierwotnego wymiaru etatu pracownika.Pracownik ma 26 dni urlopu wypoczynkowego i od lutego 2016 r. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.Nie zaleca się modyfikacji planu pracy pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu.. W celu łączenia urlopu rodzicielskiego lub jego części z pracą należy złożyć stosowny wniosek.Pełnoetatowa pracownica od 1 czerwca 2017 r. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u nas na 1/2 etatu.. Wpisanie wyjątku w planie pracy oznacza, że dla takiego dnia nie jest dziedziczona norma z kalendarzy z konfiguracji.. Pracownik zamierza łączyć korzystanie z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy też w wymiarze 1/3 etatu.. Pracownica łączyła korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze 0,5 etatu przez 21 dni w miesiącu marcu 2020. zm.) - dalej k.p., pracownik może .Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.. : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn.. Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy uprawnionemu do 26 dni urlopu, który łączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu .Urlop rodzicielski a praca u innego pracodawcy.. ), łącząc go z pracą na 1/2 etatu, co spowodowało wydłużenie tego urlopu o 8 tygodni (16 tyg.. Ma on jeszcze 2 dni (16 godzin) zaległego urlopu wypoczynkowego z poprzedniego roku.Odpowiedź: osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim i jednocześnie wykonującą pracę na 1/2 etatu może świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych jedynie po wyrażeniu na to zgody.. Przykładowo pracownik zatrudniony na pełen etat może maksymalnie pracować na 1/2 etatu i korzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 1/2.. 2/ Wysokość świadczenia zależy od podstawy zasiłku, /średnie wynagrodzenie z okresu zatrudnienia/.. Pracownik od 1.03.2015 łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim.W trakcie urlopu rodzicielskiego można wykonywać pracę w maksymalnym wymiarze 1/2 etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt