Wzór oświadczenia lustracyjnego 2017

Pobierz

3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.PO zwraca uwagę, że od 24 sierpnia, "bez szczególnej reklamy i bez szczególnych alarmistycznych informacji wprowadzono nowy wzór oświadczenia lustracyjnego z publikatorem z 2017 r." "Krótko mówiąc zmieniono zasady w trakcie funkcjonowania już rejestracji komitetów, kolekcjonowania kandydatów i przygotowywania się do rejestracji .Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990, tzw. oświadczenie lustracyjne, było składane w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie funkcji publicznej.Wzór ten znajduje się w nowym załączniku nr 2a do ustawy lustracyjnej.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz; Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. Instytut Pamięci Narodowej.. Pewną nowością we wzorze oświadczenia lustracyjnego jest włączenie do oświadczenia informacji o stanowisku, jakie lustrowany ma zamiar objąć lub obecnie zajmuje.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organówWzór oświadczenia lustracyjnego Author: xx Keywords: Lustracja, oświadczenie lustracyjne Last modified by: AP Created Date: 7/30/2020 11:38:00 AM Other titles: OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNEWZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Magdalena Kozłowska Created Date: 6/3/2020 9:38:00 AM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..

Wzór oświadczenia lustracyjnego Zał.

Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.. Zgodnie z art. 7 ust.. zm.), zwanej dalej Ustawą, osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziału Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław1.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. z 2016 r., poz.…świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. z 2019 r. poz. 430), oświadczam, że nie pracowałem/nie .oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. .. 2.Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu; Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w WarszawieOświadczenia lustracyjne (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II..

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Składa się on z dwóch części.. WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Kadry_3 Created Date: 4/24/2017 10:12:20 AM .oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie .Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171) Załączniki: Zał..

Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

z 2017 r. poz. 2186)WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Adam_Beska Last modified by: Agnieszka Jasińska-Cyptor Created Date: 4/27/2016 6:04:00 AM Company: PWP Sp.. Redakcja strony: Oświadczenia lustracyjne .Title: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: Kadry_3 Last modified by: Kadry_3 Created Date: 11/29/2007 2:34:00 PM Company: Akademia Ekonomicznazałącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie .2.. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (t.j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5..

Druk oświadczenia nie jest skomplikowany ani rozbudowany.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186).. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławtreści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/ nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organówinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.. Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2021 16:40. z o.o. Other titles: WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOPrzykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt