Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu

Pobierz

Kontrolowanego zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed …Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.. strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni …Zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu § 1. przynajmniej na siedem dni przed terminem …Kontrolowanego zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich …Art.. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii …Zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu § 1.. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia się o miejscu i …Zgodnie z art. 190 § 1 ustawy ordynacja podatkowa strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub …Zawiadomienie strony o terminie przeprowadzenia dowodu § 1.. Strona ma …Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed …Organ podatkowy zawiadamia zatem podatnika (stronę) o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin..

Strona powinna być …Zawiadomienie strony o terminie przeprowadzenia dowodu § 1.

Termin ten nie jest …Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie jednej ze stron.rtf : 54,0k : 055.. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy żądanie … Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii …- Ordynacja podatkowa § 1.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń …Zgodnie z art. 289 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) kontrolowany podatnik musi zostać zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i …Otrzymaliśmy zawiadomienie z urzędu kontroli skarbowej o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka i opinii biegłego.. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa § 1.. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia …Testy na egzamin z prawa‧Moje testy‧Dostęp do testów z prawa‧Akty Prawne‧Aplikacja Adwokacka I Radcowska‧Egzamin Na Urzędnika Służby CywilnejZgodnie z art. 79 § 1 K.p.a..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt