Umowa między państwami-stronami traktatu północnoatlantyckiego

Pobierz

1 lit. a umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej sił zbrojnych.2) umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokół dodatkowy, podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1998r.. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.. UMOWA.. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., został złożony dnia 21 września 1999 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wyżej wymienionej umowy.Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. Organ wydającyW dniu 19 czerwca 1995 r. sporządzone zostały w Brukseli Umowa między Państwami­Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, w następującym brzmieniu: Przekład.Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U..

między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji.

UMOWA.. Podstawę dla udzielenia wsparcia daje ratyfikowana w 1998 r.Dziennik Ustaw Nr 32 - 1806 - Poz. 303,304,305 i 306 303 USTAWA z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. Art. 1. między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnychUmowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U..

1998 r., Nr 97, poz. 606.Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951r.

z dnia 29 marca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie 19 czerwca 1951 roku [2] (znana również jako NATO SOFA [3]), która zawiera postanowienia dotyczące m.in. warunków i wymagań wobec sił zbrojnych państwa wysyłającego [4] lub znajdujących się na terytorium państwa przyjmującego [5] objętego obszarem Traktatu Północnoatlantyckiego, członków sił zbrojnych i personelu cywilnego oraz kompetencji i .Królestwo Niderlandów związane jest Umową między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, jedynie względem tych spośród innych państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, które poza ratyfikacją, przyjęciem lub zatwierdzeniem umowy ratyfikują, przyjmą lub zatwierdzą także Protokół dodatkowy do umowy.1) umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21 poz. 257) NATO SOFA; 2) umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymiprzez Rzeczypospolitą Polską Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz Protokołu do­ datkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 VI 1995 r., Dz. U. z dnia 29 marca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:Niezależnie od postanowień artykułu VI(4) Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego w dziedzinie informacji atomowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 czerwca 1955 r., zostanie ona zastąpiona przez niniejszą Umowę z chwilą jej wejścia w życie, jednakże przyjmuje się, że informacje przekazane zgodnie z Umową z dnia 22 czerwca 1955 r. będą uważane we wszystkich przypadkach za przekazywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.W dniu 6 marca 1997 r. w Brukseli została sporządzona Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji w następującym brzmieniu: Przekład..

rok 1998, nr 97, poz. 605 - Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca ...I ust.

podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 19 czerwca 1995 r. sporządzone zostały w Brukseli Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, w następującym brzmieniu: UMOWA.UMOWA.. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy­ denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji UmowyI ust.. Nr 21, poz. 257); 2) umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi PaństwamiUznając stosowanie Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku zwanej dalej "umową NATO SOFA" i dążąc do uzupełnienia jej postanowień; Uznając Umowę nabycia i usług wzajemnych między Ministrem Obrony NarodowejUMOWA między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlan­ tyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sil zbrojnych Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., oraz państwa, które przyjmują zaproszenie doXVIII ust..

między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt