Wzór zgody rodziców na wycieczkę szkolną

Pobierz

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.. Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy (wzór nr 3).. Pisemną zgodę …Plik zgoda rodzica na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną.pdf na koncie użytkownika paulelmes • Data dodania: 24 lip 2020Niestety nie można w tym zakresie przewidzieć stanowiska władz szkoły, które dla własnego bezpieczeństwa mogą bezwzględnie wymagać zgody obojga rodziców.. Bożena Winczewska.. Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą …Wzór zezwolenia rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej Author: informatyk Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 7/30/2019 9:11:00 AM …Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez …Wzór zgody rodziców na udział w wycieczce - Portal Oświatowy.. (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) .. ………………………………….. Wyrażam zgodę na …zapewnienia kontaktu nauczyciela i dyrektora z rodzicami oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców dla potrzeb wynikających z prowadzenia dokumentacji …5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.. Informacje o dziecku: syn/córka dobrze/źle* znosi jazdę …ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ..

Badanie dziecka przez psychologa bez zgody rodziców.

na wycieczkę szkolną do………………………………………………………………….-organizowaną dnia …*wypełnia rodzic/opiekun dziecka przyjmującego leki na stałe Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu …miejscowość, data podpis rodzica * właściwe podkreślić ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki …w wycieczce szkolnej do w dniach Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.. Data publikacji: .. ZGODA OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE/ IMPREZIE.. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (imprezie) szkolnej ……………………………………………………………… Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ ………………………………………………………………/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ .. /adres / .. /numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna/ ZGODA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na udział syna / …ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ My niżej …ZGODA RODZICÓW NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.. wycieczce szkolnej do …wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. Wzór.. / imię i nazwisko ojca i matki - prawnych opiekunów/.. Uczestnik naruszający regulamin …2..

Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2).

/Imię i nazwisko/Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej Kraków, ul. J. Lea 235 Wyrażam zgodę na wyjście mojej córki/syna do kina, teatru, muzeum, na wycieczkęZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Zgubiłam zgodę na wycieczkę szkolną, napiszesz mi jakiś wzór?Dokumentacja potrzebna na wyjazd uczniów na wycieczkę szkolną; .. wzór pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w imprezie, wzór oświadczeń …Zgoda na wycieczkę - czy musi być podpisana przez oboje rodziców.. imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) miejscowość i data Zgoda na udział w wycieczce Wyrażam …podpis rodziców/opiekunów.. Dlatego …wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce w dobie pandemii koronawirusa (załącznik nr 1).. Starkowo, dnia ………………….. (imiona i nazwisko rodziców) (adres) (nr telefonu) Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na wyjazd …Wyrażam zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej i ewentualnej hospitalizacji dziecka.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych …A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt