Uzasadnienie wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy

Pobierz

Napisz pierwszą opinię o "Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy wzór" Anuluj pisanie odpowiedzi Twój adres email nie zostanie opublikowany.Nasi pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00.. Pracownik nie musi wpisywać uzasadnienia oraz może opisać proponowaną zmianę w sposób dowolny.. Musi zatem wskazać k onkretne godziny pracy w.Artykuł 142 kodeksu pracy: Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. Pracownik może również we wniosku uzasadnić swoją prośbę, może to bowiem wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.We wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, pracownik powinien precyzyjnie wskazać, w jakim rozkładzie czasu pracy chciałby pracować.. Różnice mogą dotyczyć podstawowych elementów, na przykład:Indywidualny rozkład czasu pracy na podstawie wniosku pracownika Indywidualny rozkład czasu pracy może być również wprowadzony na podstawie pisemnego wniosku pracownika.. Niemniej pracodawca wcale nie musi przychylać się do prośby pracownika, zwłaszcza jeśli ten nie poda przekonującej argumentacji.. Wniosek musi być złożony na piśmie, a ostateczna decyzja należy do pracodawcy.Indywidualny czas pracy może zostać ustalony w odpowiedzi na pisemny wniosek pracownika w tej sprawie..

Mamy zamiar wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy dla tych pracowników w regulaminie pracy.

Nie wymaga to zmiany regulaminu polegającej czy to "dopisaniu" wnioskowanego rozkładu, czy wprowadzeniu zapisów pozwalających na dokonywanie takich modyfikacji.Wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien być imienny i indywidualny.. Pracownik ten nie wyraża zgody na zmianę czasu pracy.W sytuacjach, kiedy uzasadnione jest to szczególnymi potrzebami, pracownik może wnioskować do pracodawcy o ustalenie indywidualnego czasu pracy.. Jeżeli w ogóle ją pominie (bo teoretycznie może), jego szanse jeszcze bardziej maleją.Jak warto uzasadniać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy: trudności z dojazdem do pracy, np. pracownik dojeżdżający do pracy wskazuje we wniosku godziny pracy, które uwzględniałyby obowiązujący rozkład jazdy autobusu lub pociągu, konieczność sprawowania stałej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, np.Wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy może złożyć w dowolnym momencie każdy pracownik.. Jak wskazuje art. 142 (1) Kodeksu Pracy są sytuacje, kiedy pracodawca powinien taki wniosek uwzględnić.. Rozkład czasu pracy polega na wskazaniu dni i godzin pracy, w których może być planowana praca pracowników.Dodatkowo wniosek o ustanowienie indywidualnego rozkładu czasu pracy może zawierać uzasadnienie, a więc ujawnienie motywacji pracownika występującego z takim wnioskiem.….indywidualny rozkład czasu pracy W świetle art. 142 kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Na pisemny wniosek pracownika może być w stosunku do niego stosowany indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym dana osoba jest objęta (art. 142 Kodeksu pracy)..

Przyznanie prawa do spersonalizowanego toku pracy następuje na pisemny wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy.

Ta organizacja pracy nie ma więc ścisłego rozkładu, jednak bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich norm i odpoczynków.Składając wniosek o ruchomy czas pracy, warto mieć na uwadze, że pracodawca nie ma prawnego obowiązku go uwzględnić.. Takie czynniki jak doświadczenie czy stanowisko nie mają tu żadnego znaczenia.Wniosek powinien zawierać informację, w jakich godzinach pracownik chciałby świadczyć pracę oraz od kiedy chce, żeby zastosowano wobec niego indywidualny rozkład czasu pracy.. Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać np. na zmianie godzin rozpoczynania i kończenia pracy czy nawet na zmianie dni pracy.Indywidualny rozkład czasu pracy - wniosek Informacje, jakie należy zawrzeć we wniosku, nie są w żaden sposób regulowane.. Zgodnie bowiem z art. 142 k.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach obowi ązuj ącego mnie systemu (art. 142 Kodeksu pracy), polegającego na: .Na razie nie ma opinii o produkcie..

Ustalenie indywidualnego czasu pracy następuję z inicjatywy pracownika, co oznacza, że pracodawca nie może narzucić go wbrew woli pracownika.

Warto wiedzieć, że pracownik nie ma obowiązku uzasadniania złożonego wniosku.Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy stanowi formalną prośbę do pracodawcy o wprowadzenie zmian w godzinach pracy pracownika.. Taki wniosek można przedłożyć w trakcie istnienia stosunku pracy, jak również w momencie zawierania umowy o pracę.Akceptując wniosek pisemny pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy warto w formie pisemnej uzgodnić, że zmiana rozkładu następuje na czas określony (np. na 1 kwartał lub na 1 rok).. Pracownicy nie mogą zatem złożyć grupowego wniosku o objęcie ich indywidualnym rozkładem czasu pracy.Pracownik niepełnoetatowy może również zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o objęcie go indywidualnym rozkładem czasu pracy.. Jednakże odpowiednie umotywowanie prośby może przyczynić się do podjęcia przychylnej decyzji przez pracodawcę.. Należy jednak mieć świadomość, że pracodawca nie ma obowiązku przystania na prośbę pracownika i to od jego woli zależy, czy zastosuje indywidualny rozkład czasu pracy.Pracownik może złożyć pisemny wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy i przekazać go w formie papierowej lub elektronicznej..

(stanowisko ...Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pamiętając jednak o tym, iż nie może naruszać przepisów o czasie pracy.

W obecnej chwili pracodawca chciałby cofnąć swoją decyzję, chciałby aby pracownik pracował jak pozostali pracownicy.. Chcielibyśmy, żeby kilku pracowników pracowało 2 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00, ale oni nie wyrażają na to zgody.. Przede wszystkim dotyczą one pracowników, którzy muszą opiekować się dziećmi, zwłaszcza tymi .Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Na podstawie art. 142 k.p. uprzejmie proszę o ustalenie dla mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy, który polegałby na pracy w następujących dniach: Poniedziałki - od … [podać godzinę] … do … [podać godzinę] … (… [liczba godzin] … godzin),(imię i nazwisko pracownika) ………………………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt