Zgoda rodziców na udział w zawodach

Pobierz

Wyrażam również zgodę na …ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTO WEGO DZIECI I MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ Szkolnego Zwi ązku Sportowego …Zgoda rodzica / opiekuna na udział podopiecznego w zawodach organizowanych przez Polski Związek Żeglarski.. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań …zgoda rodzicÓw /(opiekunÓw) na udziaŁ dziecka w zawodach sportowych / konkursie (imię i nazwisko rodzica / opiekuna) (telefon) Wyrażam zgodę na …ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Szkolnego Związku Sportowego My niżej …ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________________ (imię i …w zawodach Żorski ieg Na Orientację organizowanych przez MOSiR w Żorach, w dniu 25.10.2019r.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję …Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i imprezach sportowych.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu …Imię i nazwisko urodzonego dnia ………………….. w ………………………………………………………………….. POLISA NNW GRUPOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH na rok 2020/2021..

Zgoda rodziców opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych .pdf.

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań … Zgoda …Title: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Created Date: 11/23/2017 2:19:39 AMZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ .. w materiałach i informacjach z …Wyrażam zgodę na wyjazd i udział mojego/jej syna/córki .. imię i nazwisko uczniaZgoda na przetwarzanie danych osobowych * Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu cyklu biegowego "Biegiem po zdrowie 2021" i klauzul informacyjnych … Oświadczam, że stan zdrowia dziecka …Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz telefon: .. w Sieradzu 28-29.06.2021 r Dziecka Rodzica / prawnego opiekuna Imię …OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W ZAWODACH - GARMIN JUNIOR GDAŃSK 2021/ GARMIN ULTRA RACE GDAŃSK 2021 …ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ My niżej podpisani / Ja niżej …Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w …w zawodach sportowych: "II Rodzinne Mistrzostwa Fundacji Hobbit we wspinaczce" w dniu 28.11.20 oraz w treningach w dniach 14.11.20, 21.11.20 i 5.12.20 …zdrowotnych na udział w zawodach..

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………….. w imprezie ………………………………………………………..…… w dniu …………….

Możliwość ubezpieczenia dziecka lub pracownika …1 wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału IV Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i urmistrza Strzyżowa SINGLE 2021.. Zgoda rodziców opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych .pdf..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt