Ankieta do sprawdzenia prawa do zasiłku na dzieci familienkasse pdf

Pobierz

.dzisiaj otrzymałam ankiete do sprawdzenia prawa do zasiłku na dzieci i zupelnie nie wiem jak mam ja wypelnic skoro jestem po rozwodzie i w obecnej § ankieta do sprawdzania prawa do kindergeldu .Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia.. Opis po polsku.. 3 Umowa - należy podpisać i odesłac nam jeden egzemplarz.. Brak odesłania uzupełnionej ankiety będzie skutkować wstrzymaniem bądź odmową wypłacania świadczenia.. 5 Bescheinigung des Arbeitsgebers - wypełnione i poświadczone przez pracodawcę.RE: ankieta do sprawdzania prawa do kindergeldu Tez otrzymywalam w przeszlosci, to normalne, gdy dziecko konczy 18 lat i trzeba udowodnic, czy sie uczy/ studiuje.. Aktualny wniosek o Kindergeld można ściągnąć ze stron urzędowych w Niemczech.. Z nami odzyskasz podatek za pracę za granicą - wysoka skuteczność, niskie prowizje kilkanaście lat doświadczenia.Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku jest odsyłana przez familienkasse przede wszystkim do osób, które pobierają już świadczenia rodzinne z niemiec.. Uwaga dotycząca ochrony danych osobowych: Dane są przetwarzane na podstawie i .RE: Ankieta do sprawdzenia prawa do zasiłku na dzieci.. Nie jestem prawnikiem, ani doradca podatkowym, ale zdaje sobie sprawę jak trudno jest osobom, które .18.. Ale jestescie po rozwodzie czyli mezowi Kindergeldy sie nie naleza..

Jeśli otrzymałeś ankietę do sprawdzenia prawa do pobierania zasiłku niemieckiego, pamiętaj, aby na nią każdorazowo odpowiedzieć.

W przeciwieństwie do polskiego urzędu, gdzie wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze 500+ musimy składać co roku, w Famlienkasse nie składamy kolejnych wniosków.. W momencie podjęcia przez dziecko dalszej nauki (podjęcie studiów, kształcenie zawodowe) prawo do zasiłku jest przedłużane do maksymalnie 25 roku.3 Informacje na temat niemieckiego zasiłku rodzinnego KINDERGELD Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne przysługujące rodzicom na dziecko do 25 roku życia (uczące się, będące na utrzymaniu rodziców), w przypadku gdy co najmniej jeden z rodziców pracuje na terenie Niemiec i w Niemczech odprowadza podatki..

W przypadku dzieci powy ej 18 roku ycia prosimy o kontakt z biurem w celu uzyskania dodatkowych dokumentów.

W przeciwnym razie kasa rodzinna jest upoważniona do zlecenia przelewu zwrotnego odpowiedniej kwoty w moim banku.. Zapoznaliśmy się z treścią ulotki zatytułowanej Zasiłek na dziecko (którą można znaleźć pod adresem ).ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Osoba uprawniona, drugi rodzic lub pełnoletnie dziecko zmieni miejsce .Pobieracie Państwo zasiłek rodzinny Kindergeld i otrzymaliście z niemieckiej Kasy Rodzinnej ankietę do sprawdzenia prawa do zasiłku na dzieci, a teraz nie wiecie co dalej zrobić?. Bo zasada jest taka ten kto pobiera Kindergeld musi zyc w jednym gospodarstwie .O zasi ek mo na stara si na dzieci do 25 roku ycia (je eli ucz szczaj do szko y).. Pobieram, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.. O Kindergeld można starać się dzięki temu rodzicowi, który pracuje .Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeldu Wniosek na Kindergeld składamy raz, po czym otrzymujemy zazwyczaj decyzję do pełnoletności naszych pociech..

W uzasadnionych przypadkach, m.in. kontynuowania nauki, okres wypłaty zasiłku może być przedłużony do ukończenia 25 r.ż.

W okolicach osiemnastych urodzin dziecka Familienkasse wysyła kolejny wniosek do wypełnienia.. Pomożemy zrealizować tę formalność byś bez przeszkód mógł pobierać .Jeśli na stałe opuszczę Niemcy a zasiłek rodzinny na dziecko zostanie przelany na moje konto bez prawa do niego, muszę to niezwłocznie zgłosić.. - Bundesagentur für Arbeit1 pomagamyw.de ROZLICZENIE KINDERGELD Ankieta Potwierdzenie konta do zwrotu i ostatnia strona wniosku Załącznik do wniosku - Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Załącznik do wniosku - Bescheinigung des Arbeitgebers Zaświadczenie o nauce dziecka Oświadczenie o sytuacji dziecka powyżej 18stego roku życia Zaświadczenie dotyczące składu rodziny Zaświadczenie o .Jeśli inna, należy podać jej imię i nazwisko).. (0,3 MB) Antrag auf Kindergeld polnisch (KG 1-pl) Informator "Zasiłek na dziecko".Zasiłek na dzieci wypłacany jest na wszystkie dzieci do momentu ukończenia przez nie 18 lat.. Jeśli nie chcemy, aby decyzja została przesłana do nas, ale do innej osoby, to w tym punkcie należy podać jej imię, nazwisko oraz adres.. O zasiłek rodzinny można się starać na dziecko do 25 roku życia (jeżeli uczęszcza do szkoły).. Moim zdaniem stracisz kindergeldy.. W razie jakiejkolwiek korespondencji z Urzędu Niemieckiego FAMILIENKASSE prosimy niezwłocznie o kontakt telefoniczny.Zdajemy sobie sprawę, że ciąży na nas obowiązek niezwłocznego powiadomienia Kasy świadczeń rodzinnych o wszelkich zmianach, które są istotne dla prawa do zasiłku na dziecko..

Informacje odnośnie dzieci - tutaj należy wpisać dzieci, na które są pobierane już świadczenia.Jak wypełnić wniosek o kindergeld?

W przeciwieństwie do polskiego urzędu - nie składamy wniosku co roku.Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego - Wzór, Druk • Portal OPS.PLPrześlij do nas.. Familienkasse musi zostać niezwłocznie poinformowana gdy np.:.. AKTY URODZENIA DZIECI NA DRUKU EU - oryginały 5.. PEŁNOMOCNICTWO - podpisane 4.. Każdego roku Kasa Rodzinna ma prawo sprawdzić wnioskodawcę i jego sytuację rodzinną.Vordrucke für das Kindergeld.. Musisz dostarczyc zaswiadczenie od pracodawcy bylego meza.. 4 Vollmacht - pełnomocnictwo - należy podpisać w miejscu Unterschrift.. Dowiedz się, ile Ty możesz zyskać!. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY- dokładnie wypełniony i podpisany 2.. Dostalby Kindergeld jakby dziecko byl przy nim.. 4 KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - (obie strony)Pracownik zatrudniony na pół etatu ma w dalszym ciągu prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym lub (opcjonalnie) do 8 godzin wolnego.. Ja kolejnym ankietom wychodzilam naprzeciwko, wysylajac do Familienkasse co pól roku zaswiadczenie o immatrykulacji syna.Każda osoba, która złożyła wniosek o zasiłek Kindergeld, bądź już jest do niego uprawniona ma obowiązek informować niemiecką Familienkasse o wszelkich zmianach sytuacji życiowej, które są istotne dla słuszności wypłaty tego zasiłku.. Stowarzyszenie prawo do życia zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość.Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeld.. UMOWA ZLECENIE - wypełniona w 2 egzemplarzach 3.. 2 Wniosek o Kindergeld wraz z dwoma załącznikami - należy podpisać w zaznaczonych miejscach.. Niemiecki urząd sam wysyła do pobierających zasiłek Kindergeld ankietę sprawdzającą dalsze prawo wnioskodawcy do .1 Ankieta personalna - prosimy odpowiedzieć dokładnie na wszystkie pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt