Ewidencja pracowników młodocianych druk

Pobierz

Oferty pracyEwidencja pracownika młodocianego powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer wpisu, imię i nazwisko pracownika młodocianego, numer PESEL pracownika …dowego młodocianych, prowadzenie ewidencji - wykazu pracowników młodocianych, dokonywanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w przypadku …Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej: Dziennik korespondencji: Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych: …Ewidencja czasu pracy młodocianego pracownika - wykaz prac wzbronionych Dodatkowo, w ewidencji czasu pracy w przypadku pracowników młodocianych, pracodawca ma …W ewidencji dla pracowników młodocianych należy uwzględnić odrębnie czas pracy młodocianego przy pracach wzbronionych, których wykonywanie przez młodocianego jest …Dokument KP sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazywany jest osobie wpłacającej, jako dowód uiszczenia zapłaty, natomiast kopia druku KP pozostaje u …- czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygoto - wania …drukuj z opisami Szukaj .. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.. Liczba stron: 1.. Lub podaj: Z wykluczeniem słów: od do .. Pracownicy samorządowi (34 dokumentów) Pracownicy urzędów państwowych (13 dokumentów) .Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform..

W razie pytań …Ewidencja pracowników młodocianych.

Pracownicy samorządowi (108 dokumentów) Pracownicy urzędów państwowych (82 dokumentów) .drukuj z opisami Szukaj .. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Formularz … Formularz można …podanie o wydanie zaświadczenia o pobieraniu nauki jako pracownik młodociany [ ] 155 kBKalkulator zdolności kredytowej.. Praca.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt