Protokoły z posiedzenia komisji socjalnej

Pobierz

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Dawid Krystek - Przewodniczący Komisji.. Konsultacje z mieszkańcami .. i 8 stycznia 2019r.. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa kompetencje komisji w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu;PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE.. wszystkie; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2012; Archiwum; Poprzednia; 1; 2; 3; Protokół Nr 8/2012 z posiedzenia komisji.. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.. Posiedzeniu komisji, które trwało w godzinach 8.00-10.15 przewodniczyła radna Marta Matuszak.Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych .. Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 2014 - 2018.. -0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 1/18 z dnia 6 grudnia 2018r.Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 grudnia 2018 r. 2018 _12 _11 _protokol _z _posiedzenia _KWPRRPiKEP.pdf 1.33MB Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej .. Bezpłatne porady prawne.Protokół Nr 13/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska oraz Komisji Planu Budżetu i Finansów z dnia 9 lipca 2021 r. Podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji protokół przechowywany jest przez sekretarza Komisji Socjalnej..

z posiedzenia Komisji Socjalnej.

Protokoły powinny być .1.. Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Samorządu Mieszkańców z dnia 18 grudnia 2006 roku.. Radny Stefan Prokop - Członek komisjiZ POSIEDZENIA KOMISJI SOCJALNEJ RADY GMINY LEŚNIOWICE odbytej w dniu 4 marca 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie komisji: 1.. Podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji protokół przechowywany jest przez sekretarza Komisji Socjalnej.. Powszechny Spis Rolny.. Komisja Socjalna przy współpracy z Kwestorem sporządza roczny plan dochodówW przypadku wniosku o przyznanie pożyczki Komisja stwierdza: 1) a) wniosek jest wypełniony zgodnie z Regulaminem; b) wniosek nie jest wypełniony zgodnie z Regulaminem z powoduKomisja socjalna może mieć prawo do przyznawania świadczeń socjalnych oraz wykonywania polityki socjalnej zakładu pracy czy wprowadzania zmian w zapisach regulaminu funduszu, jeśli spełnione są następujące warunki:.. Radna Barbara Marzec — Zastępca Przewodniczącej 3.. Protokół Nr 12/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i .Skład komisji socjalnej.. przyjęła następujący porządek posiedzenia:Protokół z posiedzenia komisji socjalnej SSS..

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia komisji.

W dniu 7.01.2013 odbyło się posiedzenie komisji socjalnej w składzie; -Marek Bak -Paweł Tarnawski -Wiesława Ciesielska -Halina Nowak -Czesław Szewczuk -Edward Nowak -Piotr Fugiel -Kazimierz Blok -Maciej Mach -Zbigniew Ferczyk Na przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano Piotr Fugiel.Z POSIEDZENIA KOMISJI SOCJALNEJ RADY GMINY LEŚNIOWICE odbytego w dniu 10 marca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie komisji: 1. pkt.. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.. Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji przedłożonej z dnia 6 grudnia 2018r., 17 grudnia 2018r.. Radny Stefan Prokop - Członek komisjiProtokół z posiedzenia komisji socjalnej musi być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu oraz zatwierdzony przez przewodniczącego komisji.. Początek posiedzenia - 15:00 Zakończenie posiedzenia - 16:00.. Wszystkie udostępnione protokoły posiedzeń można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową Kliknij żeby powiększyć czcionkę Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki A Kliknij żeby pomniejsz .Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych za 2015 rok Plan pracy komisji na 2016 rok Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia 2016 roku Na tej stronie przedstawiono ostatnie protokoły posiedzeń..

Radna Bożena Poźniak - Członek komisji 3.

Komisja w składzie:- Magdalena Baczyńska - Joanna Dudek- Dorota Gajda- Monika Stanaszek- Anna Suchecka.. Zwykle przyjmowane są na początku kolejnego posiedzenia komisji.. Joanna Rakowska 2. .. Zespół interdyscyplinarny.. 1 pkt.. Komisja Socjalna przy współpracy z Kwestorem sporządza roczny plan dochodówProtokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu w Kielcach w dniu 26 stycznia 2021 r. - posiedzenie w systemie zdalnym 19.05KB - docx: 2021-07-16 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady z dnia 24 maja 2021 r.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r.1.. Posiedzenia Komisji są protokołowane.. Kadencja V 2006 - 2010.. Posiedzenia Komisji są protokołowane.. Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz.. Radna Barbara Dziedzic - Przewodnicząca Komisji 2.. Protokół Nr 6/2012 .Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia 2010 roku Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji w dniu 14 stycznia 2011 roku Protokół Nr 3 z posiedzenia .Komisji.. Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.. Skład komisji każdorazowo powinien wynikać z regulaminu funduszu świadczeń socjalnych.. Będą do niej należeć zawsze przedstawiciele pracodawcy i związków zawodowych ustaleni .Protokół 13/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Samorządu Mieszkańców z dnia 04 czerwca 2013 roku..

Radna Bożena Poźniak - Członek komisji 4.

Radna Barbara Marzec - Zastępca Przewodniczącego 2.. Rozpatrzenie skargi państwa Stanisławy i Stanisława Janiszewskich.Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. SPORTU Z DNIA 24 STYCZNIA 2011 ROKU.. Protokoły z posiedzeń Komisji i Zespołów rządowo-kościelnych: 3.0: 23.02.2021 11 .Protokoły pełnią funkcję podsumowania dyskusji i decyzji podjętych podczas posiedzeń komisji.. przyjęła następujący porządek posiedzenia:Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.0050.1.63.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lipca 2014 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI SOCJALNEJProtokół nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Socjalnej.. Jednak w przypadku gdy komisja miałaby pełnić rolę ciała przyznającego świadczenia, jej ramowy skład wynika z przepisów.. Protokoły sporządza sekretarz Komisji Socjalnej.. Komisja Stypendialna Stowarzyszenia im.. Komisja w składzie:- Iwona Czerny - przewodniczący - Joanna Dudek- Dorota Gajda- Monika Stanaszek- Anna Suchecka- Beata Telążka.. Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.. Wybierz rok.. Radna Barbara Dziedzic - Członek komisji 4.. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.4.. Protokoły z zebrań wyborczych przedstawiane są Prokuratorowi Okręgowemu, który dokonuje ukonstytuowania Komisji Socjalnej poprzez powołanie jej Przewodniczącego.. Szukaj.. prof. Simony Kossak z siedzibą w Łomży w składzie: 1.. W toku pierwszego posiedzenia Komisji wybiera ona ze swego składu Zastępcęz posiedzenia Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych mającego miejsce w dniu 28 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy Sośno.. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt