Wniosek o dofinansowanie do żłobka

Pobierz

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do żłobka w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności …Ze środków uzyskanych w ramach dotacji sfinansować można miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.. O dofinansowanie mogły się ubiegać mikro …WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU/ PRZEDSZKOLU Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….Warunkiem otrzymania dotacji unijnej na prowadzenia żłobka jest napisanie dobrego wniosku i przystąpienie do konkursu.. 7 września rusza nabór wniosków do rządowego programu "Maluch Plus" …Warunkiem skorzystania z dofinansowania do kolonii, obozu lub zimowiska jest złożenie: wniosku o przyznanie dofinansowania, oświadczenia o przychodach …WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu* zgodnie z Regulaminem ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach Dzień …Sposób składania dokumentów należy indywidualnie ustalać ze żłobkiem, który dokonał kwalifikacji.. Umowy o świadczenie usług należy podpisać do 16 lipca br. Na stronie internetowej gminy, w której mieszkasz, powinny znaleźć się informacje czy przewidziane jest …Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dofinansowanie opieki opiekuna dziennego realizowane ze środków obrotowych jest zwolnione z …Załącznik 3 do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA Imię i nazwisko wnioskodawcy: nr ewid..

Wnioski, …Złóż wniosek o zasiłek celowy na dofinansowanie żłobka.

1 066 920,00 Górsk Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17Oprócz wspomnianego wniosku powinniśmy dostarczyć następujące dokumenty: kopię umowy z placówką niepubliczną; zaświadczenie o zatrudnieniu; zaświadczenie o … Ile możesz otrzymać.. Maksymalna kwota dofinansowania: 300 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.. RIO podkreśla, że zgodnie z tym przepisem dotacja jest przyznawana na realizację określonych zadań, a nie na …Żłobek w gminie Zławieś Wielka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt