Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły w ilu egzemplarzach

Pobierz

Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Oświadczenie majątkowe "nowych" dyrektorów.. Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe,.Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.. Izabela Korzeniowska .. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.• oświadczenie składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, • w przypadku złożenia oświadczenia wypełnionego przy użyciu komputera lub przez inną osobę, składający oświadczenie musi podpisać się na każdej stronie dokumentu,Dyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie majątkowe.. - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tomisławicach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach, Danuta Wajer Osoba odpowiedzialna za:W przypadku, gdy oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT przesyłane są za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, to przed ich wysłaniem, należy zapakować dokumenty w dwie (szare) koperty, a na wewnętrznej z nich zamieścić informację o treści "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - DANE OSOBOWE PRAWNIE CHRONIONE" Oświadczenie powinno być starannie wypełnione, czytelnie, we wszystkich polach,Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej .Oświadczenia majątkowe dyrektorów wymienionych w niniejszym Biuletynie jednostek organizacyjnych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa -linkOświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola A 0 A + A - STRONA GŁÓWNA BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2014 rok » Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkolaIlość wiadomości z działu 'Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola': 11: 1 Adamczyk Justyna: Treść oświadczenia w załączniku..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Oświadczenie majątkowe w załączniku.. 2019-06-13 09 14: Czytano:1042 razyDyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie na dzień 31.08.2018r.- oświadczenie majątkowe (846kB) na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (875kB)Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu w następujących terminach: 1) do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia .Losowo wybrane oświadczenia trzeba będzie przekazać w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym je złożono.Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2020.Kierownik jednostki organizacyjnej gminy składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko.. Beata Szczepaniak .. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.. Henryka Frąckowiak .. Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; .. transmisje sesji rady powiatu w lipnie: wybory 2018: aktualności: publiczny transport zbiorowy: obwieszczenia: oświadczenia majątkowe: Lata 2018-2023.. Emilia Grajewska - Banaszak ..

Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły.

Rozumiem komunikat, zamknij Polityka prywatnościOświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.. Dariusz Kram .. Jeżeli ww.. Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Siedlinie - Dariusza Urbańskiego za 2010 rok - pobierzOświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda Oświadczenie majątkowe p.o. Lata 2014-2018.. Czyli w oświadczeniu wpisujemy przychód minus koszty uzyskania tak jak np. w PIT-11 ?. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT)..

Agata Michalkiewicz Mirosława LubińskaOświadczenia majątkowe dyrektora szkoły .

Dane statystyczne .Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), Gmina Bobowa, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - informację .Oświadczenia majątkowe złożone na dzień 31.12.2014 r. Oświadczenia majątkowe kadencji 2014-2018; Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury złożone na dzień 29.09.2014 r. Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym złożone na dzień 30.07.2014 r. Lata 2012-2014. nasz powiat: Lokalizacja.. Małgorzata Ratajczak .. Małgorzata Andersz .. termin nie zostanie dotrzymany, wójt (odpowiednio - burmistrz) w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia, do jego niezwłocznego .Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w .Oświadczenie majątkowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, wg wzoru określonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika .Oświadczenie majątkowe dyrektora..

Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.Informacja o stanie majątkowym na dzień 31.08.2020r.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt