Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

Pobierz

Protokół wyznaczenia punktów granicznych.. Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Nr jednostki rejestrowej: Księga wieczysta: L.p.. Nazwa/ Imię i nazwisko wykonawcy ID zgłoszenia Pracy geodezyjnej.. informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części/data oddania do użytkowania budynku lub części budynku 21. oznaczenie części …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Lp Oznaczenie atrybutu budynku Stan dotyczczasowy Stan nowy Wartość atrybutu Wartość atrybutu 1* …Zakres 1 - pomiary syt-wys inwentaryzacyjne i realizacyjne.. Wynikiem inwentaryzacji budynku jest sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych i danych …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH.. Adres budynku: Powiat: 1816. rzeszowski Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Ulica (gdy występuje): …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU.. WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH …WYPEŁNIENIA WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU nr jedn.. « Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2011, 20:35 ».. rejestrowej nr poz. kartoteki L.P.. TERYT Nr porządkowy ….. Protokół z czynności …Kartoteka danych ewidencyjnych i opisowych budynków na nieruchomości - Karta Budynku [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf] | [Opis wypełnienia kartoteki] Wykaz …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH (dotyczy budynku) Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: DGK.6640.1.26.2014 "Przykład wypełnienia" Identyfikator jedn.WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Miejscowość: ..

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

Księga …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU Author: adzadz Created Date: 12/3/2015 8:42:42 AM Keywords ()Wartości atrybutów: stan użytkowania budynku, oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, data oddania do użytkowania, powierzchnia użytkowa z obmiaru …Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki jest dokumentem sporządzanym przez geodetę uprawnionego na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków w …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH.. Wykonawcom prac geodezyjnych przekazuje się propozycję wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH (dotyczy budynku) Author: jlendzwa Last modified by: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Created Date: 12/19/2017 3:31:00 PM …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENYCJNYCH BUDYNKU Jednostka ewidencyjna:………………………… Lp.. (uchylony).17) geodezyjnych.. Obręb ewidencyjny: 0008 …l.p.. Budynek - …L.P.. OZNACZENIE ATRYBUTU BUDYNKU 1 Identyfikator budynku (IDB) 2 Identyfikator działki ewidencyjnej (IDD)* 3 Status budynku (STS)* 4 Rodzaj budynku wg KŚT (FUZ)* …Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku.. Protokół graniczny.. Nazwa obrębu …………………………………………………………………………………………….wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczĄcych budynku Identyfikator zg ł oszenia pracy geodezyjnej: BG.6641……………….. Stan użytkowania budynku 1 - budynek oddany do …wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczĄcych budynku1 Nazwa gminy …………………………………………………….….……………..

budynku: Powiat: 1816. rzeszowsk.

Witam!. DOTYCZĄCYCH BUDYNKU.. Przy zastosowaniu różnych gotowych …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU STAN DOTYCHCZASOWY STAN NOWY 1 Adres budynku: Miejscowość i ident.. Protokół wznowienia znaków granicznych.. TERYT Dzielnica Ulica i ident.. Jednostka ewidencyjna: 181612_2 Świlcza.. oznaczenie atrybutu budynku dotychczasowe dane ewidencyjne dane ustalone w wyniku …zmianami) wła ściciel oraz inne osoby fizyczne lub prawne, we władaniu których znajduj ą si ę grunty i budynki lub ich cz ęści, s ą obowi ązane zgłasza ć wszelkie …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH (dotyczy budynku) Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640 .. Atrybut Oznaczenie atrybutu STAN STARY STAN NOWY Wartość atrybutu 1 Adres Obręb …WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU.. oznaczenie atrybutu budynku dotychczasowe dane ewidencyjne dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych 1 Identyfikator budynku (IDB) 2 Identyfikator …Obowiązujące dane ewidencyjne dotyczące budynku na podstawie rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt