Powierzenie pełnienia obowiązków głównego księgowego

Pobierz

Powierzenie obowiązków z zakresu …Księgowemu nie powierzono wykonywania innych obowiązków należących do głównego księgowego, ponieważ czynności z nimi związane główny księgowy mógł na bieżąco …Odpowiedź prawnika: Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych Ponieważ zakres odpowiedzialności głównego …Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z …Na czas nieobecności głównej księgowej (urlop macierzyński) planujemy powierzyć pełnienie jej obowiązków innej pracownicy jednostki sfery budżetowej.. Jest to możliwe, jednakże należy zadbać, by prawidłowo …codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację.. Osobie, która nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, nie można nawet czasowo powierzyć pełnienia obowiązków w tym zakresie.Sytuacja braku w jednostce sektora finansów publicznych głównego księgowego może mieć miejsce jedynie w szczególnych okolicznościach, na przykład związanych z …Gdy główny księgowy jest nieobecny w szkole, konieczne jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi.. 2 ustawy o finansach …Czy możliwe jest tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków skarbnika gminy osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 54 ust..

powierzenie pełnienia obowiązków.

Nadto, współczynnik wysokości …Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy.Należy przy tym pamiętać, że główny księgowy nie może zastępować dyrektora instytucji kultury, ponieważ jego zakres odpowiedzialności i uprawnień określa art. 54 …Czy możliwe jest tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków skarbnika gminy osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 54 ust..

Powrót do menu głównego.

Takie polecenie pracodawcy …Wynika to z art. 53 ust.. SPOSÓB 2.. Dokumenty księgowe - KP, KW - i raporty kasowe powinny być zatwierdzane przez głównego …Główny księgowy musi mieć kwalifikacje.. Witam, jestem zatrudniona na czas nieokreślony od 12.2007 r. jako asystent (poczta polska), a … Dwa sposoby powierzania głównemu księgowemu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości.. Jak to prawidłowo zrobić?. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) zgodnie z którym, kierownik jednostki może …Dyrektor chce wyznaczyć innego pracownika do wykonywania obowiązków głównego księgowego w czasie jego nieobecności w pracy.. SPOSÓB 1.. Proszę o …Możliwość powierzenia obowiązków głównej księgowej osobie, która nie posiada stosowanych kwalifikacji do zatrudnienia na tym stanowisku Pytanie: Pracownica …2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt