Teczka nauczyciela stażysty 2018

Pobierz

W związku z tym kończy się 31 sierpnia 2019r.. Plan rozwoju zawodowego.. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Agnieszka Wojdyło Pruchnik.20.09.2012 Podstawa prawna: 1.. Przygotowanie sprawozdania za okres stażu Przygotowanie sprawozdania za okres stażu 05.2018 Sprawozdanie za okres stażu Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutekNauczyciel stażysta do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załącza: 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi .. Administracyjne (3) Awans zawodowy nauczyciela (27) Dokumentacja dla komisji (teczka) (1) Ogólne (5) Plan rozwoju zawodowego (3) Przepisy (25) Reforma 2016 (8) Rozmowa kwalifikacyjna .1.. Sprawdź, kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A.. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Stażysta czyta wszystko co zapisane jest z § 6 rozporządzenia..

... "Teczki stażysty".

Dyrektor szkoły może poprosić o przedstawienie konspektów realizowanych lekcji, zaświadczeń o udziale w doskonaleniu zawodowym i innych dokumentów wskazujących na dążenie do rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się o awans zawodowy.Teczka nauczyciela stażysty .. Data publikacji: 4 czerwca 2020 r. Poleć znajomemu.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. Bardziej szczegółowoOd września 2018 r. awans zawodowy został wydłużony z 10 do 15 lat, z czego staż dla początkującego nauczyciela miał wynosić dwa lata.Sierpień 28, 2018; Aktualizacja poradników w wersji 2018 Sierpień 24, 2018; Prace nad aktualizacją poradników w wersji 2018 Sierpień 21, 2018; Kategorie.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. 20 17 oraz Sporządzenie sprawozdania sprawozdaniaPlik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.docx na koncie użytkownika gusiaczek123 • folder TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Data dodania: 27 maj 20111) współpracaz nauczycielem odbywającymstażi wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w - przypadku nauczyciela stażysty - zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności; 2) współpraca z nauczycielem odbywającym stażSkrócenie okresu odbywania stażu jednocześnie oznacza, że nauczycielom, którzy rozpoczęli staż w 2018 r., nie będzie przysługiwał jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty w .Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego..

1,05.2018 Teczka stażysty 3.

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem .Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi spełnić 3 warunki.. Ustawa cofa zmiany wprowadzone we wrześniu 2018 r. - MEN zdecydował się wrócić do trzystopniowej skali oceniania nauczycieli, dziewięciomiesięcznego stażu na nauczyciela kontraktowego oraz do uzależnienia kolejnego stopnia od oceny dorobku .d) nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018 (Art. Uwaga: Otrzyma on ocenę dorobku zawodowego za okres stażu dokonywaną według dotychczasowych przepisów.Zarówno nauczyciel stażysta jak i nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi swojej szkoły/placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego (musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu).. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018 1.

Bardziej szczegółowonauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Dane osobowe: .. 01.09.2018 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Opiekun stażu: .. - teczka stażysty,-miesięczne zestawienia.. Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 2) zaświadczenie dyrektora przedszkola o:.. PODSTAWA PRAWNA Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Czytaj więcej o: Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r. 2 października 2019.. Warto też prześledzić kierunki polityki oświatowej państwa >KLIK< oraz plan nadzoru zamieszczony na stronie kuratorium, któremu podlega Twoja szkoła.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018.. Dyrektor szkoły/placówki uzgadnia z nauczycielem, czy nauczyciel złoży również dokumentację .TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY(1) • pliki użytkownika toffiak przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxNauczyciel stażysta- zmiany Najwięcej zmian dotyczy nauczycieli stażystów, którzy są właśnie w trakcje jego trwania, a rozpoczęli go 1 września 2018 roku..

WNIOSEK ... Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

Staż trwa 9 miesięcy.PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. 2 Karty Nauczyciela).. Teczka nauczyciela stażysty powinna zawierać dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych.. Ich staż w trakcie jego trwania został skrócony z 2 lat do 12 miesięcy (przepisy przejściowe tylko dla tych stażystów).. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu .Microsoft Word - teczka_stazysty.doc Author: [email protected] Created Date: 7/24/2006 9:18:07 AM .Czy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego z datą 03.09.2018 r. Wspomniany nauczyciel zawarł umowę o pracę w szkole na okres od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego .. (zawartość teczki dokumentacyjnej) Zgromadzona przez nauczyciela dokumentacja w czasie całego okresu stażu zawodowego, przed sporządzeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, powinna zostać poddana selekcji, uporządkowaniu i opracowaniuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planuStażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.. Warunki te muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia stażu i tylko jeden brak można uzupełnić w czasie jego trwania.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z .. Rozpoczynamy staż..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt