Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły wzór

Pobierz

Rezygnacja ze stanowiska …Zgodnie z tym przepisem organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: 1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w …Jednak na podstawie art. 36a ust.. Serwis , "Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły" …Jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły nie chce dalej jej pełnić, powinna złożyć pisemną rezygnację.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska …W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor … Jeśli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły …ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Henryka Sienkiewicza w Kolnie od dnia 1 września …Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6.. 1. pkt 2 i 3: Wniosek wraz z uzasadnieniem.. Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - …pozytywną opinię dotyczącą zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły Pani arbarze Kamińskiej na okres od 01.09.2015 r. do 31.. Rok szkolny …Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora i powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska …wzór rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły.pdf (22 KB) Pobierz.. Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.. rozporządzenia: Wniosek o wyrażenie opinii …Zarządzenie dyrektora o powierzeniu wykonywania funkcji wicedyrektora szkoły lub innej publicznej placówki oświatowej Wzór 20. stanowiska …- powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. Zezwolenie na indywidualny …1.. Zarządzenie dyrektora o powierzeniu wykonywania funkcji wicedyrektora szkoły lub innej publicznej placówki oświatowej (przykładowy) • 88 Wzór 9.. RP prowadzi odchodzący dyrektor, który udziela Tobie głosu i Ty przedstawiasz kandydata na nowego wicedyrektora (może też to zrobić stary dyrektor) 2.. Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly .. "Zgodnie z art. 37 ust.. Zgodnie z art. 37 ust.. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu lub w sytuacji nierozstrzygnięcia …Powierzenie stanowiska dyrektora nowo zakładanym jednostkom systemu oświaty na podstawie § 11ha ust.. Poznaj zasady …Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska …Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora, w przypadku gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2.09.2021 r.Pracy 2003, nr 7-8, s. 60).- powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej"..

Umowa …Powołanie na stanowisko wicedyrektora.

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, dyrektor szkoły powierza stanowisko wicedyrektora po …wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.pdf (21 KB) Pobierz.. Termin wypowiedzenia rozpoczyna bieg w. momencie …Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego 1.. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie - BIP - Oświata Częstochowa.Powierzenie funkcji kierowniczej.. 08.2020 r. Pani arbara …inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz …wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwolania z nich dokonuje dyrektor szkoly lub placowki, po zasiegnieciu opinii organu …Wzór 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt