Zus zmiana adresu zamieszkania za granicą

Pobierz

Do takich osób stosujemy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010.. Jak zakładamy, pracownik będzie wykonywał pracę na terenie Polski.. Gdy mieszkasz za granic , za pomoc tego formularza mo *esz przekaza ü do Zak áadu Ubezpiecze Spo áecznych …Wniosek o zmianę danych adresowych, nazwiska lub imienia - pobierz ze strony lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć …Wniosek EZP‧Zmiana Danych Osobowych Lub Adresowych (Pdf, 141 Kb)Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz za granicą i chcesz: - zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, - zgłosić, żebyśmy wypłacili …Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich.. Pamiętaj, by poinformować o tym ZUS.. Strona 1 z 2 Co za áatwisz tym wnioskiem 1.. Możesz …Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.. W przypadku zmiany danych adresowych należy zaznaczyć, który adres podlega …Emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949; Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń Wniosek EZP.. 18.11.2016 Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku …Witamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychWypełnienie dalszej części wniosku uzależnione jest od wyboru czego dotyczy wniosek..

Zmieniasz adres zamieszkania, a może adres email?

Poinformuj ZUS.. Aby …Gdy mieszkasz za granicą, za pomocą tego formularza możesz przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informacje: o zmianie swoich danych adresowych, o …Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej - wypełnij …Nazwa wniosku.. Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) NR …Wyjazd z kraju i podjęcie pracy za granicą nie zawsze jest równoznaczne ze zmianą miejsca zamieszkania, z którym właśnie ustawodawca łączy zakres obowiązku …Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie z ZUS, gdy mieszkasz za granicą.. Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r. ZUS-RZ-OZS-01..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt