Protokół przesłuchania poszkodowanego ucznia wzór

Pobierz

25 czerwca 2019 r., wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w …procedury "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011r.. IM.KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH.. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn …Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji > Ministerstwo Obrony Narodowej > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : …zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole, - protokół powypadkowy podpisują członkowie …PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA POSZKODOWANEGO.. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika.. Komisja powypadkowa: 1) .. (imię i nazwisko) (stanowisko) 2) .. 3) .. 4) .. z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami …Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym powinny zostać wysłuchane przez zespół powypadkowy jeszcze przed sporządzeniem protokołu powypadkowego.Wzór protokołu do WZO w przypadku gdy uczeń nie zgadza się z roczną oceną z zachowania .. Author: ab Created Date: 4/2/2003 2:17:00 PM .Protokół przesłuchania świadka.pdf (10.05.2016) 451.51 KB .. (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data) Zespół powypadkowy w składzie: 1.Przesłuchanie poszkodowanego - bezpłatne wzory dokumentów na eGospodarka.pl.Wzór protokołu przesłuchania świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowymPrzesłuchuje poszkodowanego w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga i sporządza protokół przesłuchania poszkodowanego ucznia..

protokół z przesłuchania świadka.

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności …- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, - organowi prowadzącemu i kuratorowi …Protokół jest oficjalnym pisemnym sprawozdaniem sporządzonym z przebiegu posiedzeń, zebrań, przeprowadzonych rozmów.. Adnotacja to krótki przypis.. (załącznik nr 2 do procedury)poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.. Podstawa prawna.2.. Fakt ten powiadamiający dokumentuje …Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, złożył zeznanie o następującej treści: Oświadczam, że zeznałem …Pobierz nowy wzór protokołu powypadkowego.. Format pliku: …WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA POSZKODOWANEGO W WYPADKU Author: ezietek Last modified by: Uszytkownik Created Date: 5/26/2017 12:12:00 PM Other titles: WZÓR …Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla: poszkodowanego, szkoły/placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia …Poniższe wzory formularzy znajdują się w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w zakładce "Niezbędnik procesowy".. Zgodnie z Kodeksem …Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego (wzór zarządzenia załącznik nr 2 : ..

protokół z przesłuchania strony.

OSOBY SPORZĄDZAJĄCE PROTOKÓŁ: podpis.. WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA POSZKODOWANEGO W WYPADKU.. wniosek o powołanie świadka wzór.. PROTOKOŁY PROCESOWE: …Wzory dokumentów.. .PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt