Protokół z wyjaśnień poszkodowanego

Pobierz

Format pliku: Formularz …Protokół wyjaśnień poszkodowanego, świadka wypadku przy pracy Author "EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, tel.. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 1) Liczba stron: 1.. Opis: Dz.U.. - w § 11 …Jeżeli stan poszkodowanego nie pozwala na jego wysłuchanie, zespół powinien dokonywać ustaleń i sporządzić protokół z pominięciem wyjaśnień poszkodowanego.. 2014, poz. 1083 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 październik 2003 r. Liczba stron: 1.. Opis: Dz.U.. Protokół powypadkowy Protokół z wyjaśnieniami poszkodowanego Author: Andrzej Dziedzic Created Date: 9/29/2013 …Dokumenty, które załącza się do protokołu powypadkowego, zostały wskazane także w § 12 ust.. Title: PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA POZKODOWANEGO Author: Moje Biuro Last …Tytuł dokumentu: Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanego.. Opis: Dz.U.. Protokół z wyjasnien poszkodowanego Author: TARBONUS Subject: TARBONUS Created Date: 6/25/2007 …Tytuł dokumentu: Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanego.. Format …wysłuchał wyjaśnień niżej wymienionej osoby poszkodowanej w wypadku: .. 2014, poz. 1083 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 październik 2003 r. Liczba stron: 1 Format …Protokół ten jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny.. 2010 Nr 145, poz. 978 (załącznik 1) Liczba stron: 1..

(podpisy członków zespołu …Protokół wyjaśnień poszkodowanego żołnierza.

506 127 827, e-mail: …Do protokołu powypadkowego dołącza się protokoły wyjaśnień lub oświadczenia poszkodowanego i świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w toku postępowania …Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym powinny zostać wysłuchane przez zespół powypadkowy jeszcze przed sporządzeniem protokołu powypadkowego.Po odczytaniu powyższego protokołu potwierdzam, że jest on zgodny z moimi wyjaśnieniami, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. protokol wyjasnien poszkodowanego wzor ( protokol_wyjasnien_poszkodowanego_wzor.pdf ) .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.w.p.. Nie …Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie …Komentarze .. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wspomnianych wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, jednak nie później niż w terminie 5 dni, nowy …protokół wyjaśnień poszkodowanego wzór.pdf (22 KB) Pobierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt