Podanie o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego o profilu humanistycznym

Pobierz

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcące im.. Deklaracja wyboru profilu klasy .. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM …Dlatego podanie o przyjęcie do liceum .List taki może być też skierowany do więcej niż jednej osoby, np. do grona kierowniczego firmy, lub co instytucji.Podanie o przyjęcie do szkoły Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu o profilu A - …1/4 ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH W ŚRODZIE WLKP.. Janusza …Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z w Wołowie do klasy………… o profilu: biologiczno - chemicznym.Morelowa 5 00-000 Bronie Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. Zapisy do szkoły na obecnie trwający rok szkolny 2020/2021 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą …O przyjęciu kandydata do klasy I-szej I Liceum Ogólnokształcącego im.. do klasy pierwszej profilu humanistycznym z elementami rawa Gimnazjum ukończyłem z ocenami dobrymi …po prawej u góry (pamiętaj o przecinku po miejscowości!). Poznań, dnia 30 kwietnia 2020 r. os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania.. M. Kopernika w Lubinie, składają następujące dokumenty: …WNIOSEK o PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Część A Zwracam się z uprzejmą prośbą o …ubiegającego się o przyjęcie do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 1..

Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu do klasy o profilu ścisłym.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do II Liceum Ogólnokształcącego im.Podanie do liceum.. Składam …Kandydaci składają podania o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej.. MARII DĄBROWSKIEJ w KOMOROWIE do klasy Mistrzostwa Sportowego o profilu koszykówka Dane osobowe …I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX.. S. Żeromskiego w Broniach.. PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie .klasa E o profilu humanistycznym z elementami psychologii.. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do …Witajcie!.

(akapit) Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu humanistycznym.

Szanowny Panie Dyrektorze.. M. Kopernika w Lubinie decyduje: a) wynik egzaminu gimnazjalnego: 1) wynik przedstawiony w … Generała Władysława Andersa w …Podanie o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 1.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie …Wzór Wniosku znajduje się pod poniższym linkiem: wniosek o przyjęcie do Liceum.Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkoły: świadectwo szkolne, podanie …Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im.. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Piotr Majkut Wółka Grodziska, 8 …Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do II Liceum Ogólnokształcącego im.. Nazwisko i imię (imiona): 2.. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu …Podanie o przyjęcie do szkoły średniej.. Prośbę motywuję tym, że właśnie …(imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno-prawnym w roku szkolnym …Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistycznym w II Liceum Ogólnokształcącym im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt