Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Pobierz

Zamawiając i opłacając abonament, otrzymujesz dostęp natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę należy dołączyć; - kartę pojazdu - dowód rejestracyjny - polisę OC.. wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej; 2. dowód rejestracyjny; 3. oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu nalepki kontrolnej;Plik doc Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych - rozmiar: 43kb Plik odt Klauzula informacyjna - rozmiar: 31kb Plik pdf Pełnomocnictwo - rozmiar: 281kb* niepotrzebne skre śli ć ……………………………………… …….….…………… dnia …………….. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we .Proszę o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę dla pojazdu marki ……………….…………………… o numerze rejestracyjnym …………………….….. Uprzedzony o odpowiedzialności i karnej z art. 233 KK za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dotychczasowa nalepka uległa zniszczeniu / została utracona w następujących okolicznościach……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pojazdu; Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych pojazdu; Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (brak miejsc, zmiana danych) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu; Prawo jazdy..

IV.Przy wniosku o wydanie wtórnika nalepki na tablice .

Otrzymasz login - Twój adres mailowy, oraz hasło - ustalisz je samodzielnie, aby pobierać dokumenty w .pozwolenia czasowego / nalepki kontrolnej / znaku legalizacyjnego Proszę o wydanie wtórnika 4: dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego pojazdu marki .. o nr rejestracyjnym .. nalepki kontrolnej dla .. nie będziemy mogli zrealizować wniosku, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.Zapraszam do obejrzenia strony "Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej - Wydział Komunikacji - Wzory dokumentów, menu 1206, artykuł 4757 - BIP - Starostwo Powiatowe w Poddębicach""Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej - Wydział Komunikacji - Wzory dokumentów, menu 1206, artykuł 4757 - BIP - Starostwo Powiatowe wPrzyjdź po odbiór wtórnika nalepki kontrolnej.. Miejsce załatwienia sprawy.. Opłaty.. .Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej w przypadku utraty lub uszkodzenia Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie .. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej w przypadku utraty lub uszkodzenia docx, 14 kB metryczka.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. wraz z przepisami wykonawczymi.. Numer rachunku bankowego: Urząd Miasta Lublin Bank Pekao S.A. V/O Lublin 62 0125 3660Jednocze śnie o świadczam świadom odpowiedzialno ści karnej z art. 233 § 1 KK za składanie fałszywych zezna ń, że powy ższe jest zgodne z prawd ą..

opłatę można ...Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę.

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej umieszczanej na szybie pojazdu (z powodu utraty lub uszkodzenia) Author: Tunkiewicz Agnieszka Created Date:Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę?. Ten wniosek składamy by otrzymać jej duplikat - wtórnik.oświadczenie właściciela pojazdu o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.III.Przy wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej - dowód rejestracyjny - kartę pojazdu ,jeżeli była wydana.. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za 2013 rok;WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny tel..

Stosowne oświadczenie właściciela o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej.

Centrum Obsługi Mieszkańców - pokój nr 7 i 8, parter, telefon (0*86) 215 68 33; 215 68 34 .. Wniosek właściciela o wydanie nalepki kontrolnej na szybę.. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę?. Oświadczenie dotyczące okoliczności zniszczenia nalepki kontrolnej oraz wniosek wypełnia się na miejscu.Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej W przypadku, gdy przednia szyba auta zostanie zniszczona to najprawdopodobniej uszkodzona zostanie i nalepka.. Do wniosku zał ączam:WOM 1.47 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie (281220) (82.92 KB) WOM Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w WOM UMT (rej1220) (53.45 KB) e-URZĄD JAK KORZYSTAĆ Rejestracja pojazdu drogą elektronicznąWniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej - opis dokumentu.. 2003, Nr 124, poz. 1152 .Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych: INFORMACJA.. WNIOSEK O WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ Zwracam się z prośbą o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę od pojazdu .. Sposób przekazania wtórnika nalepki kontrolnej: odbiór osobisty**, przekaz pocztowy** Powyższe dane podaję świadomy(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z .Wniosek właściciela o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej..

Formularze wniosków i druki do pobrania: wniosek o wydanie wtórnika nalepki; pełnomocnictwo; oświadczenie1.

Poszerzaj swoją wiedzę czytając naszą publikacjęWniosek o wydanie wtórnika (21.84 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód osobisty (do wglądu), oświadczenie właściciela pojazdu o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnejwtórnik nalepki kontrolnej - 19 zł (18,50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej), wtórnik znaku legalizacyjnego - 12,50 zł.. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. tymczasowe - pozwolenie czasowe - kartę pojazdu ,jeżeli była wydana - tablice/tablica/ rejestracyjnewniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę; dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; - zgodnie z zapisem art. 29 ust.. Do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę należy dołączyć; - kartę pojazdu - dowód rejestracyjny - polisę OC.. Wiadomość przeniesiona do archiwum.. Jeżeli zamówiliśmy naklejkę przez internet w stosownym wydziale komunikacji, musi ją odebrać właściciel samochodu.. opłata komunikacyjna 18,50 zł - nalepka kontrolna, opłata ewidencyjna 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej, opłata skarbowa 17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).. Dokument tożsamości.. 46 874-31-64, 46 874-20-91 e-mail - PODSTAWA PRAWNA 1. r.- wniosek o wydanie wtórnika nalepy kontrolnej / znaków legalizacyjnych (1_ wniosek zmiany), - dowód rejestracyjny pojazdu, - karta pojazdu, jeśli była wydana, - oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie lub uszkodzeniu nalepy kontrolnej / znaków legalizacyjnych.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt